Wilhelminalaan 18-b
2405ED Alphen aan den Rijn
(+31) 0172 - 41 76 27
info@centeropenfield.nl

IBAN: NL54 INGB 0007763607
BTW: NL8553.20.084 B01
KvK: 63624427
© 2017 Center Open Field
0
0

MyCenter

Niet ingelogd
 
en | nl

Klachtenprocedure

Voorwaarden Yoga Teacher Training (Intensive) en Modules

Center Open Field | Academie

 

Klachtenprocedure

Als u klachten heeft over de inhoud van de opleiding of problemen met een van onze docenten, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Dan kunnen we snel tot een oplossing komen. Alle klachten worden op dezelfde vertrouwelijke manier behandeld. Neem allereerst contact op met een van de Flim's Yoga Studio Teacher Training docenten.

 

Als het niet lukt om tot een bevredigende oplossing te komen kun je de volgende klachtenprocedure volgen:
Een klacht moet binnen 4 weken na de bestreden beslissing of handeling per brief worden ingediend. Stuur uw klacht naar Flim Reydon, Wilhelminalaan 18 b, 2405 ED, Alphen aan den Rijn. Zij zal binnen dertig dagen na ontvangst van de brief reageren.

 

Omschrijf uw klacht duidelijk en met heldere onderbouwing van uw standpunt. 

De klacht moet worden ondertekend en bevat ten minste

naam,
adres,
woonplaats en
opleiding van de cursist,
vermelding van de persoon die de bestreden beslissing of handeling heeft genomen,
een duidelijke omschrijving van de handeling of beslissing waarop de klacht betrekking heeft,
de datum waarop dit plaatsvond,
hoe een en ander aan de cursist is gecommuniceerd,
welke maatregel volgens de cursist dient te worden getroffen.

 

Beroep bij een onafhankelijke derde partij

Als met Center Open Field geen overeenstemming bereikt kan worden leggen wij de klacht voor aan een onafhankelijke derde partij, en wel: Maria van Velzen te Heemstede (Linge 59, 2105 WD). Zij heeft ruim dertig jaar ervaring als yogadocente, is nog steeds als zodanig werkzaam en is ondermeer opgeleid bij een van de eerste/oudste yoga opleidingsinstituten in Nederland.

Binnen vier weken ontvangt u van haar schriftelijk een standpunt. Het oordeel is bindend voor beide partijen. Het besluit zal binnen 4 weken via de gewone post bekend gemaakt worden aan de cursist en Center Open Field.

Center Open Field zal klachten als dossier registreren en voor de duur van de vastgestelde termijn bewaren. Wanneer Center Open Field verantwoordelijk blijkt te zijn, dan zullen klachten aanleiding zijn tot (structurele) verbeteringen.

 

Uitgave juni 2017